Łążek Zaklikowski: Trwa przebudowa mostu z dofinansowaniem

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Marta Górecka

W Łążku Zaklikowskim gminie Zaklików trwa przebudowa mostu na Sannie w ciągu drogi powiatowej1004R Zaklików – Borów. To ostatni etap przebudowy tej drogi. Modernizacja przeprawy przez Sannę jest możliwa dzięki m.in. dofinansowaniu z rezerwy ogólnej w wysokości blisko 1,3 miliona złotych. Symboliczny czek staroście stalowowolskiemu Januszowi Zarzecznemu przekazał wiceminister infrastruktury Rafał Weber:

Starosta Janusz Zarzeczny przypomniał, że tę inwestycję wsparły również Lasy Państwowe:

 

Ponieważ koszt inwestycji po przetargu wyniósł 2,1 miliona złotych. A przebudowa mostu była konieczna:

Starosta przypomniał też, że modernizacja drogi powiatowej 1004R Zaklików – Borów jest ważna nie tylko lokalnie. Teraz praktycznie cała ta droga powiatowa do granicy z powiatem kraśnickim będzie w bardzo dobrym stanie. a jest to ważne połączenie z drogą krajową nr 74. Realizowany obecnie modernizacja ostatniego odcinka drogi powiatowej 1004R to przede wszystkim przebudowa mostu obejmująca zarówno konstrukcję zarówno przęseł, jak i podpór tej przeprawy oraz płyty mostu wraz z przebudową urządzeń dylatacyjnych i wykonaniem ramp zejściowych na dojazdach. Inwestycja obejmuje również umocnienia brzegów koryta faszyną i narzutem kamiennym. Zmodernizowany zostanie też 80-metrowy odcinek drogi powiatowej. Prace obejmą położenie nowej nawierzchni i budowę chodników.