Kurozwęki: Nowy obszar wsparcia świętokrzyskich terytorialsów.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy wspierają personel medyczny i sanitarny w walce z koronawirusem, rozpoczęli pobieranie wymazów na wniosek wojewody świętokrzyskiego przy współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego.

Dwa zespoły wymazowe pobrały od personelu i pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Kurozwękach 180 wymazów z nosogardła. Do pobierania wymazów delegowani są żołnierze posiadający kompetencje co najmniej ratownika medycznego i ukończone specjalistyczne szkolenie, które prowadzi Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej. W świętokrzyskiej brygadzie WOT obecnie utworzone zostały dwa zespoły do pobierania wymazu.

– mówi rzecznik prasowy 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej starszy szeregowy OT Daniel Woś.

Świętokrzyscy terytorialsi wspierają również służby medyczne poprzez sprawowanie opieki nad zakażonymi COVID-19 w starachowickim izolatorium, a także realizują transport zakażonych do izolatoriów utworzonych na terenie województwa świętokrzyskiego. Ponadto żołnierze brygady wspierają personel medyczny poprzez wykonywanie pomiaru temperatury, saturacji i triażu w obiektach opieki medycznej w szesnastu  placówkach.

Działania te wchodzą w zakres ogólnopolskiej operacji przeciwkryzysowej pod kryptonimem „Odporna Wiosna”.

Joanna Sarwa

 

Fot. 10 ŚBOT