Koprzywnica; W sobotę operacja „Koprzywianka”.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Obszar wokół zalewu w Koprzywnicy, jak również tereny graniczące z korytem rzeki Koprzywianki będą sprzątane podczas akcji ‚Operacja Koprzywianka’. Sprzątanie terenów nadrzecznych i przy zalewie w Koprzywnicy odbędzie się w najbliższą sobotę w ramach ogólnopolskiej akcji ”Czysta Rzeka”.

Do akcji zaproszono mieszkańców i organizacje społeczne. Zgłosili się już wędkarze, członkowie grupy eksploracyjno – historycznej Wisła oraz wolontariusze.

Organizatorzy zapewniają worki i rękawice – mówi Krzysztof Pitra, dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy.

Sprzątanie rzeki Koprzywianki będzie zaczątkiem kolejnych działań, jakie samorząd Koprzywnicy i dyrekcja domu kultury wiążą z rzeką:

Link do złożenia deklaracji udziału w wydarzeniu znajduje się na profilu facebookowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy.

Joanna Sarwa