Koprzywnica: Trwa remont ulicy 11 Listopada. Utrudnienia dla kierowców i pieszych.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Marta Górecka

Trwa remont ulicy 11 Listopada w Koprzywnicy.

W związku z prowadzonymi pracami na drodze obowiązują ograniczenia dla kierowców i pieszych.

Na remont ulicy 11 Listopada w Koprzywnicy, głównej drogi przebiegającej przez miejscowość, mieszkańcy czekali od wielu lat. Pilnego remontu wymagała zniszczona nawierzchnia drogi i krzywe chodniki. Brak kanalizacji deszczowej powodował, że nawet po niewielkich deszczach, tworzyły zastoiska wody, a posesje były zalewane.

Burmistrz Koprzywnicy Aleksandra Klubińska przypomina, że starania i zabiegi o remont ulicy 11 Listopada rozpoczęły się jeszcze w 2006 roku. – Dziś to się udało przede wszystkim dzięki dobrej współpracy, ponieważ zawarliśmy stosowne porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Sandomierzu, gdyż ulica 11 Listopada ma charakter drogi powiatowej. Przez lata nie było pieniędzy, nie było nici porozumienia między urzędującym burmistrzem a starostwem, aż do 2023 roku – powiedziała Aleksandra Klubińska.

Jeszcze w 2022 roku gmina Koprzywnica wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Sandomierzu przystąpiła do opracowania dokumentacji. Udało się także otrzymać pozwolenie na budowę. Pozostała jeszcze kwestia pozyskania pieniędzy na remont drogi. – Mieliśmy świadomość, że remont drogi będzie niezwykle kosztowny, bo w grę wchodziła budowa kanalizacji deszczowej. Mieszkańcy borykają się z wodą opadową, która zalewała im posesje, zalewała piwnice. Część domów posiada tylko tynk. Brakuje koloru ze względu na wodę, która zalewała posesje i budynki – dodała burmistrz.

Teraz trwają szeroko zakrojone prace – mówi burmistrz:

Ze względu na duży zakres prac i koszty remont ulicy 11 Listopada podzielono na dwa etapy. I etap 350 metrów od drogi wojewódzkiej – budynek Komisariatu Policji do zielonego rynku wykona Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, które w 2022 wyłoniło wykonawcę. Drugi etap od zielonego rynku do głównego rynku – 350 metrów wykonuje Gmina Koprzywnica. Radni Koprzywnicy na czas realizacji inwestycji wyrazili zgodę na przejęcie drogi.

Prace trwają już na odcinku realizowanym przez gminę Koprzywnica. Wykonawca wszedł na plac budowy i usunął stare, spróchniałe drzewa. Rozebrał także zniszczone chodniki. Rozpoczęły się wykopy do wymiany wodociągu.
I etap remontu ulicy 11 Listopada – 350 metrów realizuje Starostwo Powiatowe w Sandomierzu. Drogowcy także wchodzą już na plac budowy.

W związku z prowadzonymi pracami występują utrudnienia dla pieszych i kierowców.

Łączny koszt prac na dwóch odcinkach wyniesie prawie 7 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład.