Koprzywnica, Staszów, Ćmielów: Pieniądze na świetlice środowiskowe.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Ponad 9 milionów złotych unijnego dofinansowania dla ośmiu kolejnych projektów społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego to efekt dzisiejszych decyzji Zarządu Województwa.

Nowe przedsięwzięcia przewidują tworzenie i rozwijanie działalności świetlic środowiskowych oraz wspieranie rodzin, głównie na obszarach wiejskich regionu. Dzięki unijnym funduszom powstanie też kolejny klub seniora.

– Sześć projektów, dotyczących świetlic dla dzieci i młodzieży oraz wspierania rodzin przeżywających trudności wychowawcze, będzie realizowanych w gminach Pierzchnica, Gnojno, Ćmielów, Koprzywnica, Daleszyce i Staszów.

– Osiem projektów, zatwierdzonych dziś przez Zarząd do dofinansowania, zostało pozytywnie ocenionych w ramach konkursów RPO rozstrzygniętych już wcześniej, jednak nie otrzymały wówczas dofinansowania ze względu na wyczerpanie dostępnych środków – wyjaśnia wicemarszałek Renata Janik.

Fundusze unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zostały przyznane w euro i przeliczane są „na bieżąco” na złotówki. Aktualny, zwyżkujący kurs euro spowodował, że w budżecie RPO pojawiły się nowe środki. To właśnie pozwoliło na dofinansowanie kolejnych projektów społecznych.

Świetlice środowiskowe to placówki, w których dzieci i młodzież, w tym osoby z niepełnosprawnościami, mogą wartościowo spędzać wolny czas pod okiem wychowawców. To bezpieczne miejsca na rozwijanie pasji artystycznych, zdobywanie nowych umiejętności – np. informatycznych, poznawanie języków obcych, uprawianie sportów, ale także na odrabianie lekcji czy nadrabianie zaległości w nauce, rozmowy z wychowawcami oraz spędzanie czasu w gronie rówieśników. Projekty, dotyczące świetlic środowiskowych mogą również wspierać rodziców i opiekunów w rozwiązywaniu różnego rodzaju trudności życiowych lub kłopotów wychowawczych – np. poprzez porady psychologa czy prawnika.

Joanna Sarwa

Źródło: Świętokrzyski Urząd Marszałkowski w Kielcach