Koprzywnica: Sport, integracja i promocja Koprzywnicy.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Koprzywnicy powstała sekcja nordic walking. W marszu inaugurującym wzięło udział pięćdziesiąt osób.

To pomysł Koła Gospodyń Wiejskich w Gnieszowicach. Mówi przewodnicząca koła Katarzyna Kasińska:

Do tej pory działało kilka grup nieformalnych, teraz są zebrane w jedną sekcję w gminie. Jak mówi Katarzyna Kasińska, chodzi o integrację mieszkańców:

Dofinansowanie  ze Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego pozwoliło na zakupy sprzętu:

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Krzysztof Pitra wiąże z działalnością sekcji nadzieje związane z promocją Koprzywnicy:

W marszu wzięła udział burmistrz Koprzywnicy Aleksandra Klubińska:

W marszu inauguracyjnym wzięły udział członkinie Koła Gospodyń Wiejskich „Chwałowianki” w Chwałkach. Mówi jego przewodnicząca Klaudia Tajs:

Agnieszka Chmielewska, która koordynuje działania sportowe „Chwałowianek” przekonuje o zaletach nordic walkingu:

Trasa pierwszego wspólnego marszu liczyła sześć kilometrów.

Joanna Sarwa