Koprzywnica: Podpisano list intencyjny o współpracy ze Zwierzyńcem.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Turystyka kajakowa, rowerowa i piesza, wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania miastem, wymiana grup młodzieżowych i artystycznych, współpraca kół gospodyń wiejskich oraz podejmowanie wspólnych projektów to część zakresu współpracy zawartej w liście intencyjnym pomiędzy władzami Koprzywnicy i Zwierzyńca na Roztoczu.

To pierwsza w historii Koprzywnicy umowa partnerska, która ma służyć promocji gminy oraz inicjowaniu kontaktów między instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

Porozumienie o nawiązaniu współpracy pomiędzy gminami Koprzywnica i Zwierzyniec podpisała burmistrz Aleksandra Klubińska i burmistrz Urszula Kolman.

Jak mówi dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy Krzysztof Pitra, współpraca to nadzieje na korzyści dla obu stron:

Atutem jest także nieduża odległość dzieląca miasta:

Podpisanie listu intencyjnego było pierwszym krokiem zapowiadającym współpracę. Obecnie pracami merytorycznymi nad określeniem dokładnych płaszczyzn współpracy zajmują się: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy oraz Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu.

Joanna Sarwa