Koprzywnica: Będzie rewitalizacja rynku.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Rewitalizacja rynku w Koprzywnicy nabiera realnych kształtów.

Mówi burmistrz Aleksandra Klubińska:

Jak podkreśla burmistrz, to ważna inwestycja dla mieszkańców:

Oprócz rewitalizacji rynku dojdzie także do rewitalizacji obszarów zieleni na terenie dawnego rynku targowego przy ul. 11 Listopada oraz rynku głównego. W planach jest założenie łąki kwietnej, trawników i rabat oraz prześwietlenie koron drzew, a także stworzenie ciągów pieszo-spacerowych, montaż lamp parkowych LED oraz innych elementów małej architektury. Powstanie także pomnik poświęcony historii miasta. W planach jest także ogród cysterski oraz „ogród ognia”.

Dwa tygodnie temu ogłoszono przetarg na tę inwestycję. Do końca grudnia musi zostać zrealizowana.

Ponad pół miliona złotych otrzymała Koprzywnica z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. W budżecie gminy zabezpieczono ponad 800 tysięcy złotych, ponieważ oprócz nasadzeń dojdzie do kompleksowej wymiany oświetlenia.

Władze Koprzywnicy mają nadzieję, że dzięki rewitalizacji miasto z tak bogatą tradycją stanie się atrakcyjne dla turystów, którzy coraz częściej je odwiedzają.

Joanna Sarwa