Kolbuszowa: Walczą o rewitalizację miasta.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Małgorzata Figacz

Kolbuszowski magistrat razem ze Starostwem Powiatowym i parafią pod wezwaniem Wszystkich Świętych ubiega się o dotację unijną na drugi etap rewitalizacji. Wartość projektu przekracza piętnaście milionów złotych. Mówi burmistrz Jan Zuba (na zdjęciu):

Jeśli udałoby się pozyskać unijną dotację na rewitalizację miasta, to pierwsze prace przy realizacji tego projektu ruszyłyby już w tym roku. Dotknęłyby one obiekty miejskie, w tym budynek dworca, powiatowe, a także parafialne.

(Paweł Galek)