Kolbuszowa: Skarga na starostwo.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Małgorzata Figacz

Do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kolbuszowskiego wpłynęła skarga jednego z mieszkańców, mówiąca o zaniedbaniach starostwa w postaci braku wydzielenia na stronach internetowych tego urzędu miejsca na pisemne interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi urzędników. Mówi przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu Ewa Posłuszny:

Zdaniem przewodniczącej, skarga ta jest bezzasadna.

Skargę mieszkańca na ostatniej sesji odrzuciła również Rada Powiatu.

(Paweł Galek)