Kolbuszowa: Rozmawiają o płatnym parkowaniu

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

W Kolbuszowej rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie uruchomienia na Rynku płatnej strefy parkowania. Pierwsze spotkanie z mieszkańcami odbyło się kilka dni temu w budynku Fundacji na rzecz Kultury Fizycznej i Sportu przy ulicy Wolskiej.

Słowo wstępu wygłosił wiceburmistrz Marek Gil.

 Wstępne założenia płatnej strefy parkowania przedstawiła kierownik Referatu Gospodarki i Budownictwa w kolbuszowskim magistracie Elżbieta Lis:

 

Swoje opinie przedstawili również prowadzący działalność na Rynku przedsiębiorcy:

 Po spotkaniu o komentarz poprosiliśmy mieszkańca ulicy Mickiewicza, czyli bliskich okolic Rynku Karola Wesołowskiego:

 Następnie spotkanie z mieszkańcami w sprawie uruchomienia na kolbuszowskim Rynku płatnej strefy parkowania najprawdopodobniej odbędzie się w kwietniu.

Paweł Galek