Kolbuszowa: Pomoc dla najuboższych.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Małgorzata Figacz

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wydał zrządzenie, w którym ustalił wykaz form udzielania pomocy najuboższym mieszkańcom gminy. Udzielaniem wsparcia w tym zakresie zajmować się będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który mieści się przy ulicy Obrońców Pokoju 21a.
O zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup środków czystości mogą ubiegać się: mieszkańcy samotnie gospodarujący, których dochód na osobę nie przekracza 701 złotych netto; oraz rodziny, gdzie dochód na jedną osobę nie przekracza 528 złotych netto
Zarządzona została również pomoc niepieniężna, ale pod warunkiem, że dana osoba nie jest objęta kwarantanną. Wsparcie to dotyczy: udzielenia schroniska, zapewnienia posiłku lub żywności, pomocy rzeczowej w postaci odzieży i artykułów gospodarstwa domowego, a także usług opiekuńczo – specjalistycznych.
Dodajmy, że liczba zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu wzrosła do sześciu osób. Po środowym przypadku z Leżajska, wczoraj Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że są dwa nowe przypadki w naszym regionie, a dziś doszły kolejne trzy. W Polsce liczba zakażonych przekroczyła 60 osób.

Paweł Galek