Kolbuszowa: Pływalnia na minusie

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Dominika Miś

            Kolbuszowa: Pływalnia na minusie

Roczne wydatki pływalni krytej ‘Fregata” w Kolbuszowej przekraczają dwa miliony złotych, wpływy natomiast – mimo rosnącej frekwencji – pokrywają tę kwotę jedynie w części. Efektem tego jest ponadmilionowy deficyt. Mówi burmistrz Jan Zuba:

 

Wydatki na basen burmistrz porównał do kosztów funkcjonowania placówek kultury.

Na wydatki pływalni składa się wiele elementów.

 

Burmistrz podkreśla, że dochody basenu rosną z roku na rok.

Z argumentacją burmistrza Jana Zuby nie zgadza się radny Michał Karkut. Jego zdaniem deficyt kolbuszowskiej pływalni powinien być znacznie niższy.

 Paweł Galek