Kolbuszowa: Parkowanie będzie płatne.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Rada Miejska na ostatniej sesji zdecydowała o powstaniu na kolbuszowskim rynku stref płatnego parkowania. Obowiązywać będą one w dni robocze w godzinach od 9 do 17. Stawka za każdą godzinę postoju będzie wynosić złotówkę. Strefy płatnego parkowania mają być rozwiązaniem problemu zapełnionych miejsc postojowych. Mówi kierownik Referatu Gospodarki i Budownictwa w Urzędzie Miejskim Elżbieta Lis:

Opłaty uiszczane będą za pomocą parkometrów.

Inwestycja kosztować będzie około sześćdziesiąt tysięcy złotych.

Za strefami płatnego parkowania na rynku głosowało czternaścioro radnych, dwóch wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwny.

Paweł Galek