Kolbuszowa: Nie biorą odpadów zielonych.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Małgorzata Figacz

Nowy system gospodarki odpadami, który uchwaliła kolbuszowska Rada Miejska, wzbudza kontrowersje. Jeden z mieszkańców chciał pozbyć się liści. O poradę poprosił radnego Krzysztofa Wójcickiego. Ten w magistracie dowiedział się, że liście będą odebrane wraz z odpadami biodegradalnymi. Mieszkaniec dostosował się więc do tych sugestii.

Relacjonował radny Wójcicki.

Oto odpowiedź burmistrza Jana Zuby:

Burmistrz dodał, że worki z odpadami zielonymi będą odbierane od mieszkańców najprawdopodobniej już od kwietnia.

Paweł Galek