Kolbuszowa: Młodociani palacze.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Joanna Sarwa

Mieszkańcy ulicy Janka Bytnara w Kolbuszowej skarżą się na uczniów pobliskich szkół średnich, którzy palą papierosy pod ich oknami i pozostawiają po sobie niedopałki.

Problem ten dotyka zwłaszcza tak zwanego ‚Manhattanu’, czyli obiektów mieszkalno-handlowych położonych naprzeciw Zespołu Szkół Technicznych.

Mówi przewodniczący Zarządu Osiedla numer 2 Krzysztof Wójcicki:

Mieszkańcy próbują interweniować:

Oto odpowiedź komendanta Straży Miejskiej Grzegorza Dzimiery:

W tej sytuacji strażnicy niewiele mogą zrobić.

Komendant obiecał, że wystosuje pismo do dyrekcji szkoły, żeby zwiększyła ona nadzór nad uczniami. Zapewnił również, że zasili liczbę patroli w tym rejonie miasta.

Paweł Galek