Kolbuszowa: Fabryki obok działek budowlanych.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Małgorzata Figacz

Urokliwy rejon ulic Świętego Brata Alberta i Topolowej w Kolbuszowej zmieni swoje przeznaczenie. Radni miejscy na ostatniej sesji zdecydowali nadać mu funkcję produkcyjno-usługową. Mówi projektant studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu Michał Pyra:

Dopuszczono również lokalizację przedsiębiorstw mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zaniepokoiło to wiceprzewodniczącego rady Krzysztofa Wójcickiego:

Oto odpowiedź burmistrza Jana Zuby:

Nie będzie to działalność uciążliwa dla mieszkańców – zapewnia burmistrz.

Rzecz dotyczy okolic kościoła pod wezwaniem Brata Alberta. Obecnie w większości są to tereny łąkowe, znajdują się tam również pojedyncze budynki usługowe.

(Paweł Galek)