Kolbuszowa: Burza wokół nowych linii

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Wojtek Janczura

Jak informowaliśmy, od poniedziałku (02.09.) na terenie gmin Kolbuszowa i Niwiska pojawią się dwie nowe linie autobusowe. Skorzystają mieszkańcy, do których komercyjny transport zbiorowy nie dociera. Są jednak miejscowości, które także pod tym względem są poszkodowane, a mimo tego nie zostały ujęte w nowych trasach autobusowych. Radny Józef Fryc (na zdjęciu) mówi o Kłapówce i Porębach Kupieńskich.

Oto odpowiedź kierownik Referatu Gospodarki i Budownictwa w Urzędzie Miejskim Elżbiety Lis:

Burmistrz Jan Zuba wspomina, że autobusy kiedyś jeździły do Porąb Kupieńskich.

Trasa ta okazała się jednak mocno deficytowa.

Dwie nowe linie są efektem rządowej dotacji na transport zbiorowy o charakterze użyteczności publicznej. Autobusy na tych trasach będą kursować w dni nauki szkolnej.

Paweł Galek