Klimontów: Gmina kupi dawne warsztaty.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Samorząd Klimontowa kupi prawie hektarowy teren, na którym znajdują sią dawne warsztaty szkolne za kwotę 480 tysięcy złotych. Na ostatniej sesji rady powiatu sandomierskiego radni zgodzili się na obniżenie pierwotnej ceny, która wynosiła milion dwieście tysięcy złotych.

Mówi starosta sandomierski Marcin Piwnik:

Wyposażenie szkolnych warsztatów zostanie sprzedane:

Akt notarialny zostanie sporządzony po 20 grudnia. Działka stanie się wtedy własnością gminy Klimontów. Pieniądze ze sprzedaży działki mają trafić w całości w tym roku na konto powiatu sandomierskiego i zostaną przeznaczone na budowę kolejnego piątego obiektu w kompleksie Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie.

Joanna Sarwa

Fot. Pixabay