Kielce, Sandomierz: Miliony dla samorządów gmin popegieerowskich.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Kolejne milionowe środki trafią do świętokrzyskich samorządów. Pochodzą one z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Ma on na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji na poziomie 98%. Teraz wsparcie finansowe otrzymują gminy, w których funkcjonowały niegdyś PGR-y.

Promesy zostały uroczyści wręczone w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

Mówi poseł Agata Wojtyszek:

Gmina mogła złożyć dwa wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł i jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł a powiat odpowiednio 2 mln i 8 mln. Preferowane były inwestycje zainicjowane przez mieszkańców gminy, sołtysów, rady sołeckie, zarządy osiedla, innych przedstawicieli lokalnej społeczności, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe.

Joanna Sarwa