Tarnobrzeg. Odpowiedź masz we krwi.
„Odpowiedź masz we krwi”, to hasło kampanii  profilaktycznej, do której przyłączyło się miasto Tarnobrzeg. Akcja ma na celu upowszechnienie wiedzy…