Jeżowe: Rozmawiali o zagrożeniu powodziowym

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

W Jeżowem w powiecie niżańskim odbyło się rozmowy dotyczące problemów zagrożenia powodziowego i lokalnych podtopień terenów położonych w zlewniach rzek Głęboka zwanej Jeżówką i Rudnia. Konieczność takich rozmów i powrotu do pomysłów przeciwdziałających takim sytuacjom zapowiadał starosta niżański Robert Bednarz po majowych podtopieniach do jakich doszło na terenie gminy Jeżowe.

W spotkaniu wzięli: udział obok Starosty Niżańskiego, zastępca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudnik, Wójt Gminy Jeżowe, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, Wójt Gminy Kamień i przedstawiciele Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ale też samorządowcy z Gminy Jeżowe i mieszkańcy. Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak poruszyła sprawę rzeki Głęboka(Jeżówki), która od lat przy większych opadach zalewa przyległe tereny. Rozwiązaniem tej sytuacji może być wybudowanie zbiorników retencyjnych i obwałowania rzeki ale po obu stronach. To w związku z planami budowy obwałowania po jednej stronie rzeki, o czym mówiła zastępca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Agnieszka Duszkiewicz. Samorządowcy i mieszkańcy przekonywali że budowa obwałowania po jednej stronie spowoduje skierowanie wód na grunty położone na drugim brzegu rzeki. Te argumenty mają być wzięte pod uwagę. Wójt Gminy Kamień Ryszard Bugiel przypomniał o podjętej kilkanaście lat temu przez Gminy Kamień i Jeżowe inicjatywie budowy zbiorników retencyjnych w sąsiedztwie miejscowości Cholewiana Góra oraz Kamień – Duble – Jeżowe. Zaproponował też powrót do koncepcji wspólnej budowy tych zbiorników. Burmistrz Rudnika Waldemar Grochowski zwracał uwagę na konieczność pogłębienia koryta rzeki Rudnia wraz z przebudową jazu. Natomiast dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Witold Bielecki zapowiedział, że w bieżącym roku zostanie przeprowadzona bieżąca konserwacja głównych rzek płynących przez Gminę Jeżowe. Uczestnicy spotkania zapowiedzieli, że kolejne rozmowy w tej sprawie o0dbędą się we wrześniu.

Marta Górecka