Janowice, Samborzec: Poświęcenie cmentarza cholerycznego.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Mieszkańcy wsi Janowice w gminie Samborzec w powiecie sandomierskim odnowili dwustuletni cmentarz choleryczny.

O historii miejsca miejsca mówi radna gminna reprezentująca tę wieś Irena Guźla:

Jak podkreśla Irena Guźla, to ważne by to miejsce zostało odnowione:

W prace przy odnowieniu cmentarza zaangażowały się członkinie Koła Gospodyń Wiejskich:

Prace wymagały wiele wysiłku:

– Starania i wysiłek przyniosły efekt – mówi zastępca przewodniczącej KGW Małgorzata Mikus:

W miejscu cmentarza cholerycznego znalazła się także pamiątkowa tablica na wielkim głazie, odnowiono też figurę Krzyż pod Bożą Męką:

Uroczyste poświęcenie odbędzie się 10 listopada o godzinie 14 30.

Towarzyszyć mu będzie także poświęcenie znajdujących się we wsi trzech świętych figur, które zostały zaopatrzone w nowe daszki.

(Joanna Sarwa)