Jankowice: Powstał ośrodek dla niepełnosprawnych osób bezdomnych.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

W Jankowicach w powiecie opatowskim odbyło się uroczyste otwarcie nowego ośrodka dla niepełnosprawnych osób bezdomnych prowadzonego przez Fundację “Domy Wspólnoty Chleb Życia”. Mówi założycielka Fundacji siostra Małgorzata Chmielewska – przełożona Wspólnoty “Chleb Życia”:

W Jankowicach działa już dom prowadzony przez Wspólnotę Chleb Życia. Na jego potrzeby została zaadaptowana stara szkoła.

Środki na prowadzenie ośrodka dla bezdomnych pochodzą z OPS-ów i datków:

W uroczystym otwarciu placówki uczestniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz:

W województwie świętokrzyskim Wspólnota Chleb Życia prowadzi także świetlicę dla młodzieży w Nagorzycach i dom dla bezdomnych mężczyzn w Zochcinie.

(Joanna Sarwa)

Fot. chlebzycia.org