Huta Komorowska: Świadek miłości Boga i drugiego człowieka.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

 

W Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu  już w piątek będzie otwarta wystawa  ,, In nomie Domini. Misjonarz Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki 1911 – 2007”.

Duchowny, który był symbolem polskości i Ambasadorem Polski w Afryce, przez 61 lat z ogromnymi sukcesami pełniąc swą misję pomocy potrzebującym w Zambii był  także więźniem niemieckiego  obozu koncentracyjnego Auschwitz w 1940 roku,   skąd trafił następnie do obozu w  Dachau.

Na prośbę swoich przełożonych po II wojnie światowej, po wyzwoleniu z obozu  w 1945 r.  napisał książkę pt. ,,Ucisk i Strapienie. Pamiętnik więźnia 1939-1945”. Książka w 2016 roku  przetłumaczona została  na język niemiecki.

Podczas otwarcia wystawy  zorganizowane będzie również  sympozjum z udziałem: dr Anny  Jagodzińskiej  -historyka  i jej prelekcją ,, Czy Adam Kozłowiecki był niewolnikiem  III rzeszy  w obozach koncentracyjnych” oraz swój udział w sympozjum zapowiedział  ks. dr Manfred Deselaers  -historyk Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu  z wystąpieniem o  ,,Znaczeniu wspomnień kard. Adama Kozłowieckiego   SJ ,,Ucisku i strapienie” dla nas dzisiaj.”

Osoba kardynała Kozłowieckiego może też posłużyć jako przykład  budowania lepszych relacji z Niemcami- zaznacza prelegent.

Od 18 do 24  sierpnia 2018 r. wystawa prezentowana  będzie w Polskim Ośrodku Kulturalno – Społecznym w Londynie. Po powrocie do Polski  będzie można  ją  oglądać na Jasnej  Górze w Sali o. Kordeckiego. Następnie w planach jest Toruń, Wrocław, Kalisz  Szczecin i Poznań.

(Tomasz Łępa)