Huta Komorowska: Jezuici w muzeum.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Małgorzata Figacz

Muzeum imienia kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej odwiedzili dwaj jezuici: ojcowie Paweł Brożyniak z Alaski i Stanisław Czarnecki z Chicago.

Mówi ojciec Stanisław Czarnecki

W podobnym tonie o muzeum wypowiada się ojciec Paweł Brożyniak:

A inspirację tę mogą dać wyeksponowane pamiątki po kardynale.

Kardynał Adam Kozłowiecki urodził się w 1911 roku w Hucie Komorowskiej. Jako jezuita lata wojny spędził w obozach koncentracyjnych w Auschwitz i Dachau, następnie wyjechał na misje do Zambii, gdzie przebywał aż do śmierci w 2007 roku.

(Paweł Galek)