Hucisko: Jest wykonawca przebudowy drogi 1070R

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Marta Górecka

Już wiadomo kto wykona przebudowę drogi 1070R Bieliny – Nowa Wieś w Hucisku w Powiecie Niżańskim. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyło konsorcjum PBI, które zaproponowało wykonanie modernizacji blisko kilometra drogi za niecałe 640 tysięcy złotych. Wyłonienie wykonawcy to dobra wiadomość dla mieszkańców bo oznacza, że w 4 miesiące od podpisania umowy będą się mogli cieszyć przebudowaną drogą. Mówi starosta stalowowolski Robert Bednarz:

Obecny stan drogi 1070r w Hucisku pozostawia wiele do życzenia. Jest zniszczona, ma liczne zdeformowania, spękania poprzeczne i podłużne, brak i brak na niej odpowiednich spadków, a odwodnienie odbywa się poprzez spływ wód deszczowych do przydrożnych rowów trawiastych i na tereny zielone. W ramach inwestycji droga ma mieć nie tylko przebudowaną nawierzchnię, ale przede wszystkim ma być poszerzona i wzmocniona. Wykonane zostaną pobocza z kruszywa łamanego i powstanie kanał technologiczny.