Gwoździec: Rozbudowana szkoła.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Małgorzata Figacz

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu w gminie Bojanów od września rozpoczną naukę w nowych salach lekcyjnych. Dzięki rozbudowie szkoła wzbogaciła się o 5 nowoczesnych sal w tym salę do zajęć z wychowania fizycznego. W budynku, który został dobudowany do drewnianej szkoły powstały dodatkowo dwie łazienki. Sale doczekają się również nowego wyposażenia dzięki czemu poprawią się warunki do nauki w szkole w Gwoźdźcu.

(Marta Górecka)