Grębów. Wyremontowano mogiłę żołnierzy poległych w 1939 r.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Zakończyły się prace związane z „Remontem mogiły zbiorowej Żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku”, która znajduje się na cmentarzu parafialnym w Grębowie. We wspólnym grobie pochowanych jest tu 6 żołnierzy zabitych podczas walk na początku wojny. Blisko 30 tysięcy złotych dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z remontem pochodziło z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie podpisanego w kwietniu porozumienia.

Mówi Gabriela Dąbek z Urzędu gminy Grębów.

Znane są personalia pięciu z sześciu pochowanych tam żołnierzy. Rodzina jednego z nich w liście do wójta gminy wyraziła wdzięczność za godne zajęcie się tym miejscem. Mówi wójt Kazimierz Skóra.

Opieka nad mogiłą została powierzona Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Grębowie.