Grębów: Ustanowienie zarządu komisarycznego w Banku Spółdzielczym w Grębowie

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Wojtek Janczura

Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzje o ustanowieniu zarządu komisarycznego w Banku Spółdzielczym w Grębowie. Według komunikatu, decyzja KNF nie wpłynie na sposób obsługi klientów. Bank spółdzielczy nadal będzie świadczył usługi w dotychczasowym zakresie. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami Banku Spółdzielczego w Grębowie.

Zgodnie z decyzją KNF rada nadzorcza zostaje zawieszona, członkowie dotychczasowego zarządu banku zostają odwołani z mocy prawa, a ustanowione wcześniej pełnomocnictwa wygasają.

Komisja informuje także o tym że zgromadzone depozyty są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Oszczędności każdego z klientów banku do kwoty 100 tysięcy euro czyli około 430 tysięcy złotych gwarantowane są przez państwo.