Gość Radia Leliwa: Prezes zarządu Enea Elektrownia Połaniec Bogusław Rybacki.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Joanna Sarwa

Rozmowa z prezesem zarządu Enea Elektrownia Połaniec Bogusławem Rybackim.