Gość Radia Leliwa: Małgorzata Jalowska, wicestarosta opatowski.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Mazur
O aktualnej sytuacji Powiatowego Szpitala św. Leona w Opatowie opowiadała Małgorzata Jalowska, wicestarosta opatowski, która była gościem Marcina Gabrka.