Gorzyce. Wypełnij ankietę i pomóż w przygotowaniu strategii rozwoju gminy

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Gorzyce przystępują do prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030. Strategia ta będzie dokumentem strategicznym określającym długofalowy rozwój gminy oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów.

Zanim dokument powstanie samorząd chce poznać opinię mieszkańców. Dlatego w formie ankiety przygotowana została diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Mówi wójt gminy Gorzyce Leszek Surdy.

Strategia Rozwoju Gminy to dokument bardzo ważny przekonuje wójt.

Ankieta w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Gorzyce. W wersji papierowej można ją znaleźć w Biurze Obsługi Mieszkańców. Ankietę można wypełnić do 25 maja.