Gorzyce. Wójt zarobi więcej

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Blisko 19,5 tysiąca złotych brutto. Taką pensję co miesiąc otrzymywać będzie wójt gminy Gorzyce Leszek Surdy. Na ostatniej sesji gminni radni zgodzili się na podniesienie jego wynagrodzenia do maksymalnej kwoty, jaka przysługuje włodarzowi gminy z liczbą mieszkańców nie przekraczającej 15 tysięcy.

Podwyższenie pensji to efekt rozporządzenia jakie zaczęło obowiązywać w Polsce z początkiem listopada. Podniosło ono przelicznik kwoty bazowej. Zakłada ono również, iż minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż 80% procent maksymalnego wynagrodzenia wynikającego z rozporządzenia. Na ostateczną kwotę pensji oprócz wynagrodzenia zasadniczego wpływają też dodatki: za wieloletnią pracę, dodatek funkcyjny i specjalny. Dotychczas wynagrodzenie wójta wynosiło 10 tysięcy 140 złotych brutto.

Przeciwny tak dużej podwyżce był radny Tomasz Dziorek. Złożył on wniosek formalny o obniżenie proponowanej kwoty wynagrodzenia do blisko 16 tysięcy złotych brutto. – Przyniosłoby to spore oszczędności w skali roku – argumentował radny.

Wniosek nie zyskał akceptacji, dlatego rada gminy głosowała pierwotny projekt uchwały.
– Przez ostatnie trzy lata wójt gminy pobierał pensję o 20% niższą. Wójt zasłużył na podwyżkę, bo gmina pięknieje – mówił przewodniczący rady Krzysztof Maruszak.

Uchwała o podwyżce dla wójta przeszła bez zmian, głosowało za nią 13 osób, przeciwko były 2.