Gorzyce. Wójt z wotum zaufania i absolutorium

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Niemal jednomyślni byli radni gminy Gorzyce w sprawie udzielenia wotum zaufania oraz absolutorium dla wójta z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok. Głosowanie poprzedziła prezentacja raportu o stanie gminy za minione 12 miesięcy.

Wójt Leszek Surdy poinformował, że plan finansów został zrealizowany niemal w stu procentach, podobnie jak lista zaplanowanych inwestycji. Finalnie dochody wyniosły ponad 63,30 miliona złotych, a wydatki ponad 61, 86 miliona złotych.

Powodem do zadowolenia jest dodatni przyrost naturalny.

Wpływ na to ma wiele czynników – uważa wójt.

Wójt Leszek Surdy wyraził nadzieję, że tegoroczny budżet, który jest w trakcie realizacji, uda się wykonać w 100%.