Gorzyce. O Sławie Czarneckiej

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach przygotowuje płytę, nagra dla telewizji widowisko oraz opracowuje reportaż poświęcony Sławie Czarneckiej – lokalnej artystce i poetce.

Sława Czarnecka urodziła się w Sokolnikach, była osobą o wielu talentach. Założyła i kierowała zespołem ‘Malwy” i ‘Sokole gniazdo”, szefowała Kołu Gospodyń Wiejskich, jednak najbliższa jej sercu była jej poezja. Wiele z jej wierszy zostało opublikowanych w kilku tomach. Pisała także scenariusze, reżyserowała przedstawienia, które wystawiane były na terenie gminy Gorzyce, jak i w całym regionie.

Jak tłumaczy dyrektor GOKu Piotr Duma pomysł zrealizowania tego projektu powstał podczas pandemii, gdy w placówce nie odbywały się zajęcia.

Nagrane piosenki zostały wykonane jeszcze raz, tym razem na żywo przy pomniku Jana Pawła II w Sokolnikach. Zarejestrowano je na potrzeby telewizji. – Przy okazji zbierania materiałów o Sławie Czarneckiej dotarliśmy do wielu osób, które bardzo ciekawie o niej opowiadają – dodaje Piotr Duma.

Piotr Duma zaznacza, że wybór miejsca na premierę projektu nie jest przypadkowy, bowiem Sława Czarnecka była współtwórczynią pomnika Jana Pawła II w Sokolnikach.

 

(Na zdjęciu zdjęcia do widowiska / GOK Gorzyce)