Gorzyce: Jest budżet gminy na 2019 rok

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Dominik Siatrak

Radni Gorzyc przyjęli budżet gminy na bieżący rok. Zakłada on dochody w kwocie ponad 55 milionów a wydatki w blisko 59 milionach złotych. Prawie 4 milionowy deficyt zostanie pokryty pożyczkami i kredytami.

Zastępca wójta Lucyna Matyka podkreśla, że w tym roku 10 milionów złotych zostanie przeznaczone na inwestycje. Te najważniejsze to kontynuacja budowy kanalizacji we Wrzawach, rozbudowa oczyszczalni ścieków a także kompleksowa modernizacja drogi na osiedlu Przybyłów:

W trakcie dyskusji, radny Tadeusz Turek zwrócił uwagę, na bardzo duże wydatki na oświatę. – To 20 milionów złotych przy subwencji wynoszącej 12 milionów. Gdyby udało się znaleźć oszczędności w tej dziedzinie, można by wykonać więcej inwestycji a gmina nie musiałaby się zadłużać. – mówił radny. — W szukaniu oszczędności mogliby pomóc radni, którzy, na co dzień pracują w oświacie – uważa:

Zdaniem przewodniczącego komisji oświatowej Marcina Krzemińskiego w tym przypadku budżet jest i tak bardzo mocno uszczuplony. W podobnym tonie wypowiedział się radny Robert Pasieczny:

Pracując w oświacie widzę, że te pieniądze są oszczędzane powiedział przewodniczący rady gminy Gorzyce Krzysztof Maruszak.

Ostatecznie projekt budżetu został przyjęty 14 głosami za, przy jednym wstrzymującym się.