Gorzyce. Gmina z budżetem na 2022 rok

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Gmina Gorzyce zatwierdziła budżet na 2022 rok. Zaplanowane dochody wyniosą 60 milionów złotych a wydatki 66 milionów złotych. Ponad 25 milionów złotych gmina przeznaczy na oświatę a ponad 13 milionów złotych wydane zostanie na inwestycje. Wśród nich znalazły się między innymi rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy, przebudowy dróg na terenie sołectw czy inwestycje w ramach Funduszy Sołeckich. W budżecie zabezpieczono także fundusze na budowę placu do street workoutu, budowę zadaszenia nad trybuną boiska piłkarskiego w Trześni oraz dalszą rewitalizację osiedla Gorzyce.

Wójt Leszek Surdy jest zdania, że projekt budżetu nigdy w pełni wszystkich nie zadowoli.

W 2022 roku w budżecie na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego założono ponad półtora miliona złotych, zaś na kulturę fizyczną około milion trzysta tysięcy złotych. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska określono na kwotę ponad 4,5 miliona złotych, koszty obejmują m.in. bieżące utrzymanie zieleni i dróg, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz drobne naprawy i remonty.

Na pomoc społeczną, świadczenia wychowawcze i rodzinne, wydatki na rzecz rodzin zastępczych, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych gmina w 2022 roku wyda prawie 14 mln zł. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, będzie kosztowała ponad 700 tys. zł.

(fot. UG Gorzyce)