Dwikozy: Wiedzieli najwięcej o powstaniu styczniowym i bitwie pod Słupczą.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Joanna Sarwa

W Dwikozach odbył się I Gminny konkurs wiedzy o powstaniu styczniowym. Jak mówi nauczyciel historii w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych, która była organizatorem konkursu, Iwona Borowska-Ura, najpierw był to konkurs szkolny, który cieszył się tak dużą popularnością, że organizatzory postanowili poszerzyć formułę i zorganizować konkurs o charakterze gminnnym.

W konkursie wzięło udział 57 osób z siedmiu szkół. Do drugiego etapu zakwalifikowało się piętnaście osób. Uczniowie musieli się przygotować z opracowań zawartych w liście lektur:

W kolejnym roku konkurs ma mieć zasięg powiatowy – zapowiada wójt gminy Dwikozy Marek Łukaszek:

Poseł Marek Kwitek, który ufundował część nagród dla zwycięzców, podkreśla rolę takich przedsięwzięć:

W konkursie pierwsze miejsce zajęła Maja Próchnicka ze szkoły w Gierlachowie, drugie miejsce Karol Niewiadomski ze szkoły w Dwikozach a trzecie miejsce Karol Król ze Szkoły w Słupczy.

Joanna Sarwa