Dolina Smarkatej. Czy powstanie rezerwat przyrody?

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Piękna okolica, baśniowe krajobrazy, bogactwo flory i fauny – Dolina Smarkatej. Od kilku lat trwają starania o to, żeby obszar położony  na pograniczu gmin Majdan Królewski i Cmolas i nadleśnictw Nowa Dęba i Mielec stał się rezerwatem przyrody.

O to, żeby Dolina Smarkatej stała się rezerwatem zabiegają przedstawiciele Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników Wolne Rzeki. W marcu ubiegłego roku złożyli  w tej sprawie wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Aby skompletować wszystkie dokumenty musieli przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą terenu. Mówi wiceprezes Wolnych Rzek, Janusz Wepsięć.

Trwa oczekiwanie na decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o utworzeniu Rezerwatu Dolina Smarkatej.

Rezerwat Doliny Smarkatej miałby  objąć obszar około 195 hektarów. Na terenie Puszczy Sandomierskiej rezerwaty przyrody zajmują osiem dziesiątych procenta jej powierzchni.