Dębica: Złożyli przysięgę

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

Na stadionie miejskim przy ulicy Saperów  w Dębicy słowa roty wypowiedziało 66 żołnierzy ochotników 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”. Wśród przysięgających było 28 studentów i uczniów szkół ponad podstawowych oraz 18 kobiet.

Mówił Piotr Chęciek , starosta powiatu dębickiego.  3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” powstała w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu oraz Sanoku. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.

Tomasz Łępa