Dębica: Złota Rączka dla Seniora.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Marta Górecka

W Dębicy startuje program ‚Złota Rączka dla Seniora’. Uchwałę w sprawie wprowadzenia tego programu jeszcze w listopadzie ubiegłego roku przyjęli miejscy radni. Jego celem jest zapewnienie nieodpłatnej pomocy w drobnych naprawach domowych seniorom, którzy ze względu na swój wiek, samotność, chorobę, czy też niepełnosprawność nie mają możliwości własnym staraniem wykonać wielu prac.

Mówi wiceburmistrz Dębicy Maciej Małozięć.

Program skierowany jest do osób powyżej 65. roku życia, mieszkających na terenie Gminy Miasta Dębica, którzy na stałe zajmują lokal, w którym ma zostać wykonana usługa. Seniorzy pragnący skorzystać ze wsparcia w ramach tego programu, powinni zgłosić chęć pomocy osobiście bądź przez opiekuna czy też pracownika służb społecznych, telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio w siedzibie Centrum Integracji Społecznej.

Mówi Monika Skowron, kierownik placówki.

Szczegóły Programu wraz z zakresem możliwych usług, kryteriami korzystania ze wsparcia w ramach Programu oraz trybem zgłaszania i sposobami realizacji usług zawarte są w Regulaminie Programu Pomocy ‚Złota Rączka dla Seniora’ dostępnym na stronie internetowej Centrum Integracji Społecznej w Dębicy.

Tomasz Łępa