Dębica: W poszukiwaniu pamiątek.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

Ponad 120 eksponatów dotyczących historii ruchu Polskiego Czerwonego Krzyża  w powiecie dębickim od końca lat dwudziestych XX wieku, aż po współczesność, można oglądać na wystawie w dębickim muzeum. W gablotach znajdują się m.in. liczne odznaczenia, plakaty i  sprzęty medyczne. Większość pamiątek pochodzi z prywatnych zbiorów co dla wielu odwiedzających wystawę  może być pomocne w poszukiwaniu swoich bliskich.

Starałem się znaleźć jak najwięcej eksponatów z tej 90- letniej działalności PCK na ziemi dębickiej – zaznacza Zbigniew Szurek z PCK oddział Dębica.

Wystawę można oglądać w Muzeum Regionalnym w Dębicy do końca czerwca.

(Tomasz Łępa)