Dębica: Regulacja potoku do poprawy

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Dominika Miś

 

Mieszkańcy sołectw Zawada i Stobierna uważają iż regulacja potoku Zawadka w gm. Dębica przebiega zbyt wolno.  Do prowadzonych prac poprawiających ten stan rzeczy  zastrzeżeń jest o wiele  więcej – mówi radny Zawady,  Tomasz Bukowski.

Obecnie na ukończeniu jest  pierwszy etap inwestycji na odcinku od Paszczyny w kierunku Zawady. W ramach inwestycji zostały już przebudowane mostki, wykonane odcinkowe umocnienie koryta rzeki, zabezpieczenia brzegów i budowa bystrotoków. Teraz mieszkańcy czekają na drugi etap zadania w Stobiernej i Zawadzie.

 

Tomasz Łępa