Dębica: Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

 

W poddębickiej Paszczynie powstanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Odpady dostarczone na teren punktu, będą czasowo magazynowane, po czym zostaną przetransportowane do dalszego przetwarzania – w pierwszej kolejności ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami. Będzie to miejsce dogodniejsze dla pojazdów, lepiej oznaczone i przystosowane do tego celu.Jak zauważa Marek Mikrut wicewójt gm. Dębica ta inwestycja pozwoli na podniesienie jakości i ilości zbieranych selektywnie odpadów.

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Dębica jest jednym z elementów dopełniających istniejący w gminie system gospodarowania odpadami komunalnymi. Korzystać z niego będą mogli wszyscy mieszkańcy Gminy Dębica, którzy będą mogli dostarczać odpady do odpowiednich kontenerów i  pojemników stanowiących wyposażenie punktu. Całe zadanie kosztować będzie ponad 3 mln złotych.

(Tomasz Łępa)