Dębica: Nowe zwyczaje radnych.Dębica: Nowe zwyczaje radnych.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

Radni powiatu dębickiego głosowali nad udzieleniem absolutorium i wotum zaufania dla zarządu powiatu. Niestety pojawiły się przy tym również i komentarze, tu radny Paweł Jarosz zarzucał staroście brak współpracy z radnymi  opozycji.

Na odpowiedz Piotra Chęćka dębickiego starosty nie trzeba było długo czekać.

Ostatecznie absolutorium zostało przyjęte jednogłośnie.

Także i Radni powiatowi Mielca  przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły, udzielając jednogłośnie (25 głosów „za”) Staroście mieleckiemu Stanisławowi Lonczakowi  absolutorium z jego wykonania.

(Tomasz Łępa)