Dębica: Młodzi, zdolni ze stypendiami burmistrza

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

Blisko 40 młodych dębiczan odebrało stypendia w Domu Kultury Śnieżka. Wśród nich są m.in. laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych, tancerze, pływacy i karatecy. Wsparcie będą otrzymywać przez najbliższe 10 miesięcy.

Z rąk zastępcy burmistrza Macieja Małozięcia i Marty Czekaj przewodniczącej Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Dębicy stypendia odebrało dwudziestu  najzdolniejszych uczniów dębickich placówek oświatowych.

Stanowią oni przykład dla swoich rówieśników, jak poprzez pracę nad sobą, naukę i ćwiczenia, można osiągać spektakularne sukcesy – mówił  zastępca burmistrza.

Stypendia naukowe przyznawane są od 2009 roku i otrzymują je uzdolnieni uczniowie, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, reprezentują miasto w konkursach przedmiotowych oraz wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły i społeczności lokalnej.

Mówi stypendystka  Zuzanna  Stalec

 

Mówi stypendysta   Mikołaja Dziuka.

Podczas uroczystości wręczone zostały  także stypendia w dziedzinie kultury i sportu. W tym roku otrzymało je osiemnastu dębiczan, którzy mają na swoim koncie sukcesy na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim. Stypendium w wysokości 300 złotych miesięcznie przyznawane jest od września do czerwca.

 

 

Tomasz Łępa