Dębica: Kolejny misjonarz z diecezji tarnowskiej.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

 

Kolejny kapłan z diecezji tarnowskiej jedzie na misje do Peru. To ks. Grzegorz Kubalica z parafii Krzyża Świętego w Dębicy. O pracy duszpasterskiej w Ameryce Południowej myślał już podczas studiów teologicznych w seminarium.  Jak mówi decyzje podjął po przeczytaniu encykliki Jana Pawła II Redemptoris Missio.

Misjonarz będzie pracował w parafii Colcabamba z ks. Wiesławem Mikulskim także z diecezji tarnowskiej. Przed nowym misjonarzem spore wyzwanie – zauważa ks. Bp Andrzej Jeż.

Ks. Józef Wątroba proboszcz dębickiej  parafii  cieszy się z pierwszego misjonarza z parafii.

Jak zapewnia do tej pry wierni modlili się i wspierali misje, ale po wyjeździe ks. Grzegorza, będzie Zawsze modliliśmy się o misje.

Ks. Grzegorz Kubalica  będzie dwunastym kapłanem  diecezji tarnowskiej pracującym w Peru.

(Tomasz Łępa)