Dębica: Blisko 1 mln zł dla organizacji pozarządowych z budżetu miasta

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

Rozstrzygnięte zostały konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zdrowia publicznego realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwoju Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2022 rok. Łącznie przyznano ponad 931 000 zł dla organizacji pozarządowych.

Mówi Maciej  Małozięć zastępca burmistrza Dębicy.

Rozstrzygnięto także konkursy na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2022 rok. Jak zaznacza zastępca burmistrza Dębicy to nie jedyne środki, które miasto przekaże dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych w bieżącym roku.

Niebawem ogłoszony zostanie także  m.in. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Tomasz Łępa