Dębica: Absolutorium dla burmistrza

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

Burmistrz Miasta Dębicy Mariusz Szewczyk z absolutorium i wotum zaufania z większością głosów radnych. Wotum poprzedzone było debatą nad raportem o stanie miasta, który stanowił podsumowanie działań za poprzedni rok kalendarzowy, który upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa. Mimo uszczuplenia budżetu udało się zrealizować większość zaplanowanych  inwestycji w tym  zakończono przebudowę hali lodowiska  i Domu Dziennego „Senior +”, budowę żłobka przy ul. Kołłątaja czy  drugi etap przebudowy pomieszczeń w Domu Kultury Mors.  W 2020 roku sfinalizowano również rewitalizację Parku Skarbek- Borowskiego.

To historyczne głosowanie, bo po raz pierwszy w tej kadencji otrzymałem wotum zaufania, mówi burmistrz  Mariusz Szewczyk.

W ubiegłym roku miejscy urzędnicy pozyskali w sumie  blisko 21 mln złotych m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   i Funduszu Dróg Samorządowych.

Tomasz Łępa